O FIRMIE

RZI Bydgoszcz jest powołany do realizacji zadań w zakresie infrastruktury ogólnowojskowej, szkoleniowej i specjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w obrębie:
1) działalności inwestorskiej,
2) gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej oraz wykorzystywanymi na innych podstawach prawnych,
3) utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
4) gospodarki sprzętem technicznym, kwaterunkowym, pożarniczym i środkami gaśniczymi,
5) działalności warsztatowo-usługowej.

Do zakresu zadań RZI należy m.in.:
1) sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad terenowymi organami infrastruktury,
2) przygotowanie dokumentacyjne dla zadań remontowo-inwestycyjnych z zachowaniem procedur stosowanych w resorcie ON i procedur przetargowych,
3) przygotowywanie, organizowanie i nadzór procesu inwestycyjnego przy budowie, modernizacji i remoncie obiektów przeznaczonych dla wojska.

Designed for pera

© 2002-2015 by Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
http://www.rzi.hg.pl
Statystyki dostarcza: